lzd ads  sp ads  ost ads

  • BabyFabricwash2in1

ส่งใบเสร็จรับฟรี! พี่หมีมายด์ 500 ตัว

เบบี้มายด์ใจดีแจกฟรี! ตุ๊กตาพี่หมีมายด์นุ่มนิ่ม น่ากอดฝุด ๆ 500 ตัว เพียงซื้อผลิตภัณฑ์ซักผ้าเด็กเบบี้มายด์ ออร์แกนิค สูตรใด ขนาดใดก็ได้ ให้ครบ 399 บาทขึ้นไป ส่งใบเสร็จมารับฟรี ตุ๊กตาพี่หมีมายด์นุ่ม ๆ ไปนอนกอดกันฟินทั้งแม่ลูกได้เลย รีบคว้าเลยสำหรับ 500 ท่านแรกเท่านั้นน้า
Please let us know your name.

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ข้างต้น รวมถึงข้อมูลของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้าและบริการผ่านทางช่องทางอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือ (“บริษัท”) และยินยอมให้บริษัทใช้ข้อมูลดังกล่าวในการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณา การตลาด การแจ้งข้อมูลหรือรายการส่งเสริมการขายสินค้าของบริษัท ผ่านทางช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ เช่น Facebook, SMS รวมถึงการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ผ่านข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้ข้างต้น ท่านสามารถยกเลิกการอนุญาตให้ใช้หรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลได้ตลอดเวลา โดยแจ้งให้บริษัททราบผ่านช่องทาง Facebook Babi Mild Thailand (https://www.facebook.com/BabiMildTH/) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกยกเลิกการจัดเก็บโดยบริษัทหรือผู้ที่มีสัญญากับเรา บริษัทจะเก็บรักษาและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ไว้ข้างต้นเท่าที่จำเป็นแก่การดำเนินการของบริษัทเท่านั้น
Invalid Input

รายละเอียดเพิ่มเติม :

1. ผู้ร่วมสนุกต้องเก็บใบเสร็จและ/หรือหลักฐานการชำระเงินตัวจริงที่อัปโหลดเพื่อเป็นหลักฐานในการยืนยันการรับของรางวัล

2. ส่งหลักฐานการซื้อสินค้า โดยการอัปโหลดรูปใบเสร็จและ/หรือหลักฐานการชำระเงินจากการซื้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ซักผ้าเด็กเบบี้ มายด์ สูตรใด กลิ่นใด ขนาดใดก็ได้ ให้ครบ 399 บาท ขึ้นไปต่อ 1 ใบเสร็จ ส่งที่ > https://bit.ly/3RDVdVt พร้อมกรอกข้อมูลการจัดส่งให้ครบถ้วน สามารถส่งมาร่วมกิจกรรม ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 – 31 กรกฎาคม 2567 เวลา 24.00 น. เท่านั้น ชื่อ-นามสกุลที่กรอก ต้องเป็นชื่อ-นามสกุล ที่ตรงตามบัตรประชาชน เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการรับสิทธิ์เมื่อได้รับรางวัล

3. ใบเสร็จที่อัปโหลดแล้วไม่สามารถนำกลับมาอัพโหลดซ้ำได้อีก และในใบเสร็จห้ามมีรอยน้ำยาลบคำผิดหรือรอยลบใด ๆ กรณีที่เขียนข้อมูลผิดให้ใช้การขีดฆ่าพร้อมลงชื่อกำกับแทน หากตรวจสอบพบเป็นใบเสร็จที่เหมือนหรือซ้ำกันจากทุกกิจกรรม ทางบริษัทฯจะถือว่าใบเสร็จที่ส่งมาซ้ำกันทุกใบเป็นโมฆะและตัดสิทธิ์ออกทุกกรณี และขอสงวนสิทธิ์ให้รางวัลเฉพาะใบเสร็จที่ถูกต้องชัดเจนตามกติกาทั้งหมดเท่านั้น และถือคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด

4. ใบเสร็จที่สามารถร่วมรายการได้ คือใบเสร็จที่ต้องซื้อในช่วงระยะเวลาของกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 – 31 กรกฎาคม 2567 เท่านั้น โดยยึดวันที่บนใบเสร็จ หรือวันที่สั่งซื้อสินค้าเป็นสำคัญ

5. ของรางวัลทั้งหมดไม่สามารถแลก, ทอน, เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับของรางวัล 1 ท่านต่อ 1 รางวัลเท่านั้น

7. ทางบริษัทจะดำเนินการจัดส่งของรางวัลไปให้ภายใน 15 วันทำการตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ หลังจากได้รับใบเสร็จจากผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล

8. ใบเสร็จที่เป็นบิลเงินสดหรือใบเสร็จร้านค้าที่ไม่มีเลขผู้เสียภาษี ไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้

9. ใบเสร็จของร้านค้าออนไลน์ e Commerce เช่น Lazada , Shopee ไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้    

10. ทางบริษัทไม่รับผิดชอบของรางวัลในกรณีเกิดความเสียหายที่เกิดระหว่างการขนส่งทางไปรษณีย์

11. บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในรายการนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ หรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว.

12. บริษัทฯ สามารถทำการเปลี่ยนแปลงของรางวัล โดยการจัดหาของรางวัลอื่นที่มีมูลค่าเท่ากับของรางวัลนั้นๆ ทดแทนให้กับสมาชิก ในกรณีที่ของรางวัลรายการนั้นยกเลิกหรือมีปัญหาการผลิต เกิดภัยธรรมชาติ เกิดโรคระบาด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดโดยตรง

13. หากมีการนำรูปภาพที่นำมาใช้ในการร่วมกิจกรรม จะต้องเป็นรูปภาพที่ถ่ายขึ้นด้วยตนเองเท่านั้น หากเป็นรูปภาพของผู้อื่นต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของรูปภาพก่อน ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ปลอมแปลงหรือ ลิขสิทธิ์ใดๆ ของบุคคลอื่นทั้งสิ้น ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ / ตัดสิทธิ์รูปภาพที่ไม่เหมาะสม ขัดต่อศีลธรรม ประเพณี ผิดกฎหมายหรืออาจทำให้ภาพลักษณ์หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ เสียหาย หรือไม่สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ และทางบริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างใดๆ หากเกิดความเสียหายขึ้นต่อบุคคลภายนอก

14. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความยินยอม ตกลงให้ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการนำรูปภาพ และวีดีโอ หรือข้อมูล และเนื้อหาอื่นๆที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนรูปโปรไฟล์ ชื่อ Facebook ไปเผยแพร่ในช่องทางของผลิตภัณฑ์เบบี้มายด์ ในการสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้โชคดี และทำกิจกรรมทางการตลาด หรือโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือจ่ายค่าตอบแทนใดๆ

15. หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ปฏิบัติตามกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดหรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผลเสียหายต่อบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

16. ขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัลให้กับผู้ทำถูกต้องตามกติกาเท่านั้น

17. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์งดร่วมกิจกรรมสำหรับพนักงาน บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน), บริษัท โจลี่ แอนด์ โค จำกัด และผู้แลหรือเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนี้

18. ข้อมูลของผู้ร่วมรายการ ถือเป็นข้อมูลของบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) โดยผู้ร่วมรายการได้ยอมรับให้ทางบริษัทสามารถติดต่อกลับ ส่งของรางวัล และส่งรายละเอียดใด ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมนี้ อย่างไรก็ตามหากบริษัทฯ ต้องการติดต่อผู้ร่วมรายการในวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการเข้าร่วมกิจกรรมข้างต้น ทางบริษัทฯ จะขอความยินยอม จากผู้ร่วมรายการเป็นกรณีๆไป

19. บริษัทฯจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมรายการ หากบริษัทฯ ไม่สามารถประมวลผลข้อมูลดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่สามารถดำเนินการ

ตามวัตถุประสงค์ตามรายการข้างต้นได้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ โปรดเยี่ยมชมนโยบายการคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล ที่ www.osotspa.com/privacypolicy/privacy-policy.php

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

**กิจกรรมดังกล่าวถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่าน สอบถาม และเข้าใจเงื่อนไข กติกา สิ่งของรางวัล และรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วจึงเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายในครั้งนี้